Opleidingsportaal NVHP


 • Broninformatie

 • Doel

  Deze masterclass zal in het teken staan van de digitale innovatie waarmee u als financieel adviseur mee te maken krijgt. Maar laat ook zien welke broninformatie op dit moment al beschikbaar is.

  In masterclasses wordt altijd veel aandacht geschonken aan de inhoud van het hypotheekadvies.
  Het bestuur van de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners vindt het echter belangrijk om in de masterclasses ook aandacht te schenken aan het adviesproces zelf.
  Digitale innovatie zal dit adviesproces meer en meer gaan beïnvloeden. Goede toepassing van deze innovaties zal de kwaliteit van het advies verhogen en het adviesproces efficiënter laten verlopen.

  Jeroen Oversteegen, zelf Erkend Hypothecair Planner, zal in deze masterclass aandacht besteden aan onder meer:

  - Overzicht van de belangrijkste partijen die zich nu bezig houden met bron data.
  - Overzicht van de brondata die nu al voor elke adviseur beschikbaar zijn en de wijze waarop deze data door een Erkend Hypothecair Planner voor een onderscheidend advies kunnen worden gebruikt.
  - Gevolgen van implementatie voor doorlooptijd adviestraject, samenstelling personeelsbestand en gevolgen voor het verdienmodel.
  - Aandachtspunten van digitale innovatie in relatie tot privacywetgeving.
  - Mogelijk stappenplan voor kantoren die zich willen voorbereiden op de implementatie van de nieuwe digitale tools binnen hun bedrijfsvoering.

  Docent

  Jeroen Oversteegen is Erkend Hypothecair Planner en verbonden aan de Hypotheekbond.

kosten

naamBTW %Totaal incl.
Deelnamekosten0%€ 120,00

geplande data

DatumDocentTijdAantal vrijLocatieInschrijvenOpmerking
201811201211dinsdag 20 november 2018Jeroen Oversteegen09:30 - 13:003Oostzaan InschrijvenIndien u zich na 1 oktober voor deze masterclass aanmeldt betaalt u een toeslag van €35