Opleidingsportaal NVHP


 • Juridisch Complexe Samenlevingsvormen

 • Doel

  Er zijn ongeveer 200.000 samengestelde gezinnen: gezinnen waarbij één of beide ouders (een) kind(eren) hebben uit een vorige relatie. Het is in deze situatie nuttig om afspraken en verwachtingen over en weer vast te leggen.

  Aan de hand van een fictief samengesteld gezin behandelen we in deze masterclass de belangrijkste onderwerpen.

  • Opstellen stiefplan: hierin staan afspraken over de verzorging, de opvoeding en de praktische invulling van het samenwonen in één woning.
  • Stiefouder: onderdeel van een samengesteld gezin is de stiefouder. Deze stiefvader of -moeder houdt zich ook met de opvoeding van de stiefkinderen. Deze extra inmenging in de opvoeding kan tot wrijving en discussie leiden met de ex-partner. Wat zijn rechten en plichten? Bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt de nieuwe partner automatisch stiefouder van de kinderen (thuiswonend en uitwonend).
  Stiefouders zijn net als ouders onderhoudsplichtig. Bij het ontstaan van een samengesteld gezin is het verstandig opnieuw de kinderalimentatie te laten berekenen.
  • Ouderschapsplan: als gevolg van de scheiding/relatiebreuk is een ouderschapsplan opgesteld. Hierin is opgenomen de omgangsregeling. Binnen een samengesteld gezin kunnen meerdere omgangsregelingen worden samengevoegd.
  • Alimentatie: bij een nieuw samengesteld gezin hoort een nieuwe financiële situatie. Welke invloed heeft samenwonen op de partner- en kinderalimentatie?
  • Notaris: samenlevingscontract en wat daarin te regelen.
  • In geval van huwelijk: terug naar notaris voor huwelijkse voorwaarden? Waaraan denken?
  • Afspraken over het privégeld dat is geïnvesteerd in de gezamenlijke woning.
  • Wat moet er geregeld worden bij overlijden van één van beiden? Kan de ander in de woning blijven? Wie erft wat volgens het wettelijk erfrecht? Hoe hiervan af te wijken? Waarop specifiek letten?
  • Status nieuw geboren kinderen.
  • Status partners voor de Wet IB 2001.

  Doel:
  Bijspijkeren en toepassen kennis van:
  • wettelijke bepalingen
  • fiscaliteiten
  • erven en schenken
  • NHG
  • beleid hypotheekverstrekkers (invloed partneralimentatie, mogelijkheden oud-regime-EWS e.d.)
  • invloed op NBI (wijzigingen op het gebied van sociale zekerheid en toeslagen door vormen gezin)

  Werkvormen:
  • mindset-oefening: hoe kijkt de EHP-er zelf aan tegen advies aan samengestelde gezinnen?
  • discussie (stellingen, uitspraken).
  • quiz met MC-vragen fiscaal-juridische onderwerpen.
  • casus als rode draad tijdens de Masterclass in subgroepen (plus berekeningen) met behulp van wettenbundel en plenaire bespreking.
  • presentatie

  Docent

  Monique Londema
  Professional op het gebied van totale financiële planning. Specialist in hypothecaire planning als bijzonder onderdeel van financiële planning.

kosten

naamBTW %Totaal incl.
Deelnamekosten0%€ 120,00

geplande data

DatumDocentTijdAantal vrijLocatieInschrijvenOpmerking
201906041206dinsdag 4 juni 2019Monique Londema13:30 - 17:0011Ridderkerk Inschrijven
201906251206dinsdag 25 juni 2019Monique Londema13:30 - 17:009Zwolle Inschrijven