Opleidingsportaal NVHP


 • De Financieel Rijpere Klant

 • Doel

  Het bepalen van de betaalbaarheid van hypotheeklasten nu, straks en later is een belangrijk onderdeel van het hypothecair planningsproces. De wensen van de klant spelen hierbij een grote rol. Stel, dat die wens is als senior blijven wonen in de huidige woning. Is die wens dan haalbaar als blijkt dat het toekomstig inkomen ontoereikend is om de hypothecaire geldlening voort te zetten? En wat betekent het als de hypotheekrenteaftrekduur voorbij is of een geldverstrekker de geldlening opeist, omdat de looptijd van de hypothecaire geldlening is verstreken? Welke gevolgen heeft het uitfaseren van de Wet Hillen? En op welke manier kan het vervallen van de tijdklemmen KEW, SEW en BEW positief ingezet worden?

  Dit zijn slechts enkele vragen die de hypothecair planner beantwoordt samen met de klant. Tijdens de Masterclass bespreken we de uitdagingen, ideeën en oplossingen voor deze categorie klanten. Ook de fiscaal-juridische aandachtspunten komen aan bod.

  Naast de eerdergenoemde onderwerpen behandelen we tijdens de Masterclass:

  • de demografische ontwikkelingen.
  • de wetgeving die specifiek gericht is op de geldlening aan ouderen.
  • de mogelijkheden van NHG.
  • het beleid van de geldverstrekkers.
  • aandachtspunten bij verzilveren.
  • kangoeroe- en mantelzorgwoningen.
  • de fiscaliteiten ten aanzien van financiering door ouderen (wegtikken 30-jaarstermijn hypotheekrenteaftrek en boedelmenging in geval van 2e, 3e of 4e relatie).
  • zorgkosten, de eigen bijdrage Zorginstelling en uitleg Wlz en Wmo.
  • de mogelijkheden van de verschillende SVn-leningen.
  • gevolgen van het wijzigen van de hypotheekvorm.
  • de invloed van de opschuivende AOW- en pensioenrichtleeftijd op pensioenopbouw en lijfrentemogelijkheden.
  • ander vermogen dat de Financieel Rijpere Klant kan inzetten (vermogensbegeleiding).

  Daarnaast maken we aan de hand van een casus een praktische berekening van de werkelijke lastentoets.
  Actueel is uiteraard nog steeds de actie ‘aflossingsblij’ van DNB. Wat houdt deze actie in? Over welke groep gaat het en over welke hypotheeksom? Belangrijk hierbij is de klant en zijn situatie te kennen voordat geadviseerd wordt om te gaan aflossen. We beantwoorden deze vraag met een hypothecair plan waarin aan bod komt wat de klant kan en wil.
  Verder te behandelen:

  Oudere klanten vragen vaak om advies over een hypothecaire geldlening om geld uit de stenen van hun woning te halen om hun leven te kunnen blijven betalen. Hoe ga je met een dergelijke vraag om? Wat neem je allemaal op in de inkomsten en uitgaven? Welke aannames heeft de hypothecair planner over de klant in kwestie? Hoe zit dat in de praktijk van de deelnemende EHP-ers?

  Ouder worden: houdt de EHP-er rekening met het eigen risico voor de zorgverzekering en met oplopende zorgkosten? Hoe hoog zijn die dan? Wil de klant thuis blijven wonen of opgenomen worden in een instelling? Welke aanpassingen zijn er nodig aan de woning? Is verhuizen wenselijk? Hoe kijkt men aan tegen het levenstestament?

  Ouder worden: hoe om te gaan met de actuele discussie van de 50-plusser met een aflossingsvrije hypotheek?

  Overlijden: in hoeverre is bekend hoeveel erfbelasting er verschuldigd is bij het overlijden van de partner en welke invloed dat heeft op de betaalbaarheid van de maandlasten? Wat is het belang van inzicht in het huwelijksgoederenregime en testamenten voor het hypothecaire plan?

  Beleggen: bij tegenvallende beleggingsresultaten: welke consequenties heeft dit voor de betaalbaarheid van de hypotheeklasten (op termijn)? Welke mogelijke oplossingen zijn er? En: meenemen van rendementen uit beleggingen voor bepalen NBI?

  Hoe om te gaan met het verzoek van de klant om de KEW/SEW/BEW af te kopen? Om welke reden wil de klant dit? Staat het water hem aan de lippen of houdt hij nu budget over om andere voorzieningen mee te treffen?

  Docent

  Monique Londema
  Professional op het gebied van totale financiële planning. Specialist in hypothecaire planning als bijzonder onderdeel van financiële planning.

kosten

naamBTW %Totaal incl.
Deelnamekosten0%€ 135,00

geplande data

DatumDocentTijdAantal vrijLocatieInschrijvenOpmerking
202011111211woensdag 11 november 2020Monique Londema09:00 - 12:300Stein - UrmondVOL!
202011301211maandag 30 november 2020Monique Londema13:30 - 17:0014Assen Inschrijven