Opleidingsportaal NVHP


 • Juridische aspecten van appartementsrechten

 • Doel

  In deze masterclass wordt uitgebreid stilgestaan bij deze bijzondere vorm van eigendom, namelijk eigendom van een appartementsrecht.
  In januari 2018 is de wetgeving op het gebied van appartementsrechten aangepast. Daarnaast is het modelreglement Splitsing 2017 geïntroduceerd.

  Bij het verkrijgen van een appartementsrecht is het van belang dat de betrokken adviseur bekend is de (gewijzigde) wetgeving die geldt voor appartementsrechten. Daarbij is het ook waardevol op de hoogte te zijn van de in het Modelreglement 2017 nieuw toegevoegde bepalingen, en bekend te zijn met de belangrijkste verschillen tussen het Modelreglement 2017 en eerdere modelreglementen, omdat voor oudere appartementencomplexen doorgaans nog een oude modelreglementen van toepassing zal zijn, hetgeen voor de verkrijger van een appartementsrecht aanleiding kan zijn voor problemen.
  Bovendien zijn niet alle bepalingen uit de wet op het gebied van splitsing in appartementsrechten van dwingend recht zijn; er kan en wordt, voor zover de wetgeving van regelend recht is, ook regelmatig in akten van splitsing afgeweken van de wettelijke regeling.

  Ook vragen als wat de rechten/plichten zijn van appartementseigenaren, wat is wel/niet gemeenschappelijk of kan gemeenschappelijk worden gemaakt, en hoe verhouden afspraken/reglementen binnen de Vereniging van Eigenaars zich tot de tekst van de splitsingsakte komen aan bod.

  Docent

  Docent: José de Rooij is afgestudeerd in zowel Nederlands Recht als het Notarieel Recht en heeft ook haar makelaarsdiploma. Zij heeft 30 jaar ervaring in de notariële (vastgoed)praktijk.

kosten

naamBTW %Totaal incl.
Deelnamekosten0%€ 175,00

geplande data

DatumDocentTijdAantal vrijLocatieInschrijvenOpmerking
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.